Word lid van Stichting 4x4 Drenthe!

33.00

Categorie:

Op zaterdagavond is er een buffet. Wanneer mensen hier aan willen
deelnemen dan moeten ze dit doorgeven bij aanmelding. Kosten voor
deelname aan het buffet bedragen € 16.50 per persoon.